Safe and White. Whitening the natural way

Frequently asked questions


Vragen

 1. Hoeveel witter worden mijn tanden?

  Het uiteindelijke resultaat zal altijd afhankelijk zijn van de oorzaakvan de verkleuring. Bruine en gele tanden (meestal het gevolg vanaanslag door tabak, koffie, thee en wijn) worden gemiddeld vier totvijf tinten lichter. Grijze tanden (veroorzaakt door dentineverkleuring binnenin de tand als gevolg van medicijngebruik) wordentwee tot drie tinten lichter.


  Vullingen, kronen en "facings" worden niet witter. Bespreek met uw tandarts eventuele esthetische vervolgbehandelingen.


 2. Is het effect blijvend?

  Wanneer u uw tanden bleekt met Vitint® White dan heeft dit eenlangdurig effect. Dit komt omdat Vitint® geen beschadigingen aanbrengtop uw glazuur. De vloeistoffen die voor verkleuringen zorgen, zoalskoffie, thee, rode wijn enz., dringen dus minder snel weer door in uwglazuur. Hierdoor is het resultaat van het bleken langer zichtbaar. Umoet dan denken aan een periode van minimaal 3 jaar waarbij het dusafhankelijk is van goede mondhygiëne en het nuttigen vanvoedingsmiddelen en vloeistoffen. Het is echter ook zo dat tandenverkleuren naarmate we ouder worden
 3. Hoe werkt het?

  Kleurstoffen in bepaalde voedingsmiddelen kunnen van invloed zijn op dekleur van uw tanden. Maar ook het gebruik van medicijnen kan totverkleuringen van het gebit leiden.


  In Vitint® White wordt gebruik gemaakt van de gepatenteerde Ardox-Xtechnologie. In eenvoudige bewoordingen zorgt deze technologie ervoordat actief zuurstof, de kleurstoffen oxideert tot kleurloos.


 4. Is het veilig?

  Vitint® White is absoluut veilig. Vele testen en onderzoeken hebben dital bewezen. Vitint® White bevat namelijk géén peroxide, dit integenstelling tot veel andere whitening producten. Uit onderzoek isgebleken dat het tandglazuur niet wordt beschadigd. Dit komt omdat decomponent ´actief zuurstof" (verantwoordelijk voor het bleken) eenzuurstof is in een niet-radicale vorm. Omdat het glazuur niet wordtbeschadigd kunnen kleurstoffen zich weer minder snel hechten aan hetglazuur waardoor uw witte tanden langer wit blijven.


  Vitint® White bevat als blekend bestanddeel de gepatenteerde Ardox-Xtechnologie. Deze technologie zorgt voor veilig bleken en heeft ook nogeen positieve invloed op de mondflora. Ook wanneer u tandvleesproblemenheeft kunt u zonder risico bleken met Vitint® White.


 5. Zijn er bijwerkingen?

  Neen, er zijn geen bijwerkingen bekend. Uw tandvlees raakt niet geïrriteerd en uw tanden voelen heerlijk glad aan.
 6. Wat is een verkleuring?

  Een element kan door verschillende oorzaken verkleuren:

  • Door een trauma ontstaat er een bloeding in een tand. De afbraakproducten die daarbij ontstaan zorgen voor een grijze of blauwe verkleuring.
  • Na een endodontische behandeling kunnen sommige cementen zorgen voor verkleuringen.
  • Door bepaalde medicijnen kunnen verkleuringen in de tanden ontstaan.
  • Door bepaald sterk gekleurd voedsel kunnen verkleuringen ontstaan.
  • Door bepaalde dranken kunnen verkleuringen ontstaan: thee, rode wijn, cola
  • Door bepaalde bacteriën kunnen verkleuringen ontstaan in geremineraliseerd glazuur na initiële cariës.

  Bron: tandarts W. van de Groep, juni 2004
 7. Worden restauraties ook lichter?

  Neen,restauraties zoals amalgaamvullingen, kronen enz. worden niet lichter. Bespreekvooraf met uw tandarts de mogelijkheden om ook deze tanden te verfraaien.
 8. Welke kleuren tanden zijn er?

  Iedereen heeft verschillende kleuren tanden. Het verschiltvan mens tot mens. Ook niet alle tanden zijn hetzelfde van kleur, de ene tandkan witter zijn dan de andere. Welke kleur uw tanden hebben wordt door detandarts vastgesteld aan de hand van de Vita® kleurring. Op deze kleurringstaat per tand aangegeven welke kleuren tanden kunnen hebben. Door de Vita®*kleurring naast uw tanden te houden bepaalt de tandarts vooraf welke kleur uwgebit heeft. Na de behandeling kunt u dan zien hoeveel witter uw gebit isgeworden.


  *Vita® Shade Guide


 9. Hoe gaat de behandeling?

  In de Vitint® Safe & White  verpakking zitten 1 flacon. Een flacon met de whitening gel en een flacon Vitint® TandGel. Er zit natuurlijk ook een gebruiksaanwijzing bij die u stap voor stap laat zien wat u moet doen.


  In het kort gaat de behandeling als volgt:


  U poetst eerst uw tanden met de Vitint® Tandpasta. In deverpakking (onderin) zit een bitje, een bleeklepel. U maakt het bitje (volgensgebruiksaanwijzing) passend voor uw mond. Daarna doet u er de whiteninggel inen draagt u het bitje tweemaal daags gedurende een half uur in de mond. U doetdit minimaal 15 dagen en na 7 á 8 dagen ziet u het eerste resultaat. Tijdensdeze periode raden wij u af om kleurstof bevattende etens- en drinkwaren tenuttigen. Zij beïnvloeden het resultaat nadelig.


  U kunt voor de behandeling ook uw tandarts raadplegen. Hijof zij bepaalt dan vooraf de kleur van uw tanden, bekijkt eventuelerestauraties en maakt voor u een bitje, bleeklepel, op maat. Na ongeveer 15dagen kunt u met uw tandarts het resultaat beoordelen.


 10. Wat veroorzaakt een slechte adem (Halitose)?

  Slechte adem kan door heel veel oorzaken ontstaan. Meestalis de oorzaak in de mond te vinden. Anaërobe bacteriën produceren vluchtigezwavelverbindingen zoals mercaptaan en waterstofsulfide. En dit veroorzaakt deslechte adem.


  Poetsen met Vitint® TandGel en spoelen metVitint MondConditioner gaat dit tegen. De mondflora verbetert zeer sterk en dusook de slechte adem.


 11. Wat kan ik doen als er geen tandpasta meer uit de dispenser komt, terwijl deze nog niet volledig leeg is?

  Hetkan incidenteel voor komen dat er problemen zijn met de pomp. Er komtdan geen tandpasta meer uit de dispenser, terwijl deze nog niet helemaal leeg is. Eris een trucje om dit op te lossen. Maak het bodemplaatje los en drukhet binnenplaatje zover mogelijk omhoog. Hierdoorzal de pomp weer werken en kun je de tandpasta weer direct gebruiken.

Staat uw vraag er niet bij?

Naam:
E-mail: *
Uw vraag: *

De voordelen van
Safe & White®

 • natuurlijk witte lach met de Kit of Brush, zichtbare resultaten binnen 7 dagen.
 • Peroxide vrij en PH neutraal - een unieke en veilige formule met actieve zuurstof.
 • Safe & white® (unieke) tandpasta voor het behoud van natuurlijk witte tanden en eliminatie van bacteriën die slechte adem en tandvleesontstekingen veroorzaken